Mosty

Projekty: Projekty 5 mostów i jednej kładki dla Gminy Goleszów (Śląskie)
Lokalizacja: Goleszów (Ślaskie)
Klient: Urząd Gminy Goleszów

  • Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy
  • Przedmiar i kosztorys
  • Nadzór autorski
  • Pozyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.