OFERTA

Firma Inżynieria oferuje:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej, projekt budowlany, projekt wykonawczy
 • Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji
 • Pełnienie funkcji technicznych: kierownik budowy, inżynier budowy
 • Nadzór budowlany, Nadzór Inwestorski, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu
 • Przeglądy stanu technicznego
 • Pomoc w przeprowadzeniu inwestycji
  • Prowadzenie formalności wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę
  • Kompletowanie dokumentacji
  • Organizacja placu i biura budowy
  • Organizacja zespołu
  • Opracowanie budżetu
  • Prowadzenie budowy
  • Pomoc przy wyborze wykonawcy, dostawcy
  • Załatwienie formalności związanych z odbiorem, odbiory budowlane
  • Doradztwo techniczne i prawne na każdym etapie prowadzenia inwestycji